Annoncenetværk

Ved at benytte denne service samtykker du til, at der placeres en cookie på din computer, fra hver af nedenstående annoncenetværk, der bruges til at huske dine til- og fravalg. Hvis du sletter dine cookies, vil du skulle gentage dine valg.

Her kan du vælge hvilke netværk, der må anvende cookies til at målrette bannerannoncer mod dig. Formålet med målrettet annoncering er, at vise dig de bannere, der er mest relevante for dig.

Bemærk: Du vil hverken få færre eller flere bannerannoncer ved at bruge denne service. De netværk, som ikke må anvende cookies til målretning, vil blot vise dig et tilfældigt banner i stedet. 

Dine valg har kun indflydelse på de netværk, der er anført på listen. Websites og andre netværk vil fortsat kunne målrette annoncer til dig ud fra cookies.