Gratis mærkningsordning til websites der anvender cookies

Grundet stor efterspørgsel har vi været nødt til at lukke midlertidigt for flere tilmeldinger pt. Vi regner med at åbne op igen i marts 2020.

Cookie-lovgivningen opfordrer til brug af fælles mærkningsordninger for at gøre det lettere for brugerne at genkende hjemmesiders information og indhentning af samtykke til brug af cookies. Derfor er organisationerne Danske Medier, Dansk Annoncørforening, Dansk IT, IT-Branchen, ITEK og Kreativitet og Kommunikation gået sammen om at danne Minecookies.org som et gratis tilbud til danske websites.

For udbyderne af reklamefinansieret indhold og digitale services er cookies en vigtig del i at kunne målrette reklamer med relevant indhold, optimere antal gentagelser og dokumentere over for annoncører, at deres annoncer er eksponeret korrekt. Men også hjemmesider, der anvender cookies til andre formål skal overholde reglerne på området.

Bemærk: En godkendelse af at reglerne for brug af cookiemærket er opfyldt, er ikke en garanti for de meget mere omfattende lovkrav jf. GDPR eller Databeskyttelseslov er overholdt. Vi henviser i den forbindelse til Erhvervsstyrelsens vejledning til Cookie-bekendtgørelsen

Til udbydere af websites:

Til internetbrugere: