Klageinstans

Ønsker du at klage over et website, der har tilsluttet sig Minecookies mærkningsordning, som du mener ikke overholder vores regler, kan du klage over sitet ved at sende en mail til cookies@danskemedier.dk. Vi vil herefter behandle sagen i vores klagenævn.

Klagenævnet har mulighed for at fratage et site cookiemærket, hvis reglerne ikke overholdes eller at pålægge sitet at efterkomme retningslinjerne for fortsat at kunne bruge mærket.

Bemærk: Vi kan kun behandle sager for websites, der har tilsluttet sig vores retningslinier (se listen af sites her). Anmeldelser af andre sites bedes i stedet rettet til Den danske telemyndighed.

Klagen skal som minimum indeholde præcis angivelse af:

  • Hvilket website, der klages over.
  • Hvilke af følgende regler, der menes ikke at være opfyldt.
  • Navn og kontaktinformation på person evt. firma eller organisation, der indgiver klagen.